วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2553

กาสะท้อน


ป้องกันคุณไสยต่างๆ สะท้อนคุณไสยกลับไปหาเจ้าของคุณไสย มีประสบการณ์ ทำเพื่อแจก ติดต่อที่วัดวิโรจนาราม
พระคาถากาสะท้อน
พุทธัง อะระหัง กัณหะ
ธัมมัง อะระหัง กัณหะ
สังฆัง อะระหัง กัณหะ
สัมมาทางไหน
สัมไปทางนั้น ฯ
ใช้ภาวนาปัดคุณไสยที่ผู้ถูกกระทำ สำหรับผู้ที่รู้ตัวว่าถูกคุณไม่ว่าคุณผ๊ คุณคน ใช้ภาวนาปัดออก ได้ผลแน่นอน
ภาวนาเรื่อย ใช้ในขณะนั่งสมาธิ (จารลงแผ่นทอง ทองแดง เงิน ผูกข้อมือ หรือแขวนคอติดตัวไว้ป้องกันและสะท้อนกลับ)magic

เศรษฐี ๖


จาร เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘๘ ปลุกเสก ๑๐๘ ครบ กระบวน magic

ลูกสวาท จารนะพุทธโธมหาละลวย และนะเทพลำจวนกวนจิตกวนใจ