วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2553

กาสะท้อน


ป้องกันคุณไสยต่างๆ สะท้อนคุณไสยกลับไปหาเจ้าของคุณไสย มีประสบการณ์ ทำเพื่อแจก ติดต่อที่วัดวิโรจนาราม
พระคาถากาสะท้อน
พุทธัง อะระหัง กัณหะ
ธัมมัง อะระหัง กัณหะ
สังฆัง อะระหัง กัณหะ
สัมมาทางไหน
สัมไปทางนั้น ฯ
ใช้ภาวนาปัดคุณไสยที่ผู้ถูกกระทำ สำหรับผู้ที่รู้ตัวว่าถูกคุณไม่ว่าคุณผ๊ คุณคน ใช้ภาวนาปัดออก ได้ผลแน่นอน
ภาวนาเรื่อย ใช้ในขณะนั่งสมาธิ (จารลงแผ่นทอง ทองแดง เงิน ผูกข้อมือ หรือแขวนคอติดตัวไว้ป้องกันและสะท้อนกลับ)magic

3 ความคิดเห็น:

 1. ความเชื่อเหล่านี้ อยู่ที่ตัวบุคคล ผู้เขียนเป็นผู้ศึกษาทั้งทางโลก และทางธรรมเพื่อแก้คุณ ปัจจุบันก็ทำแจกลูกศิษย์เพื่อนำไปแจกให้ผู้เดือดร้อน

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ29 พฤศจิกายน 2553 19:14

  พระอาจารย์ กระผมฝากตัวเป็นศิษย์เรียนวิชาด้วยได้ไหมครับ

  ไม่ทราบว่าพระอาจารย์รับลูกศิษย์ได้ด้วยหรือไม่

  กาฬสินธุ์

  ตอบลบ
 3. ตอนนี้พระอาจ่ารย์เรียนปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตอยู่ ก็จบปี 54 นี้ แหละ ตอนนี้ก็ทำเบี้ยแก้อยู่บ้าง แต่ก็ต้องแบ่งเวลา ญาติโยมที่นำติดตัวไปใช้ โยมก็ว่า ดีนะ ส่วนตระกรุดกาสะท้อนนั้นผูกข้อมือเด็กที่ร้องกวนๆ พ่อแม่ โยมก็ว่า ดี การรับลูกศิษย์ เหรอความจริงไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอก แต่ก็มีลูกศิษย์หลายคนนะที่เขานับถืออยู่ ส่วนมากก็พวกหมอบ้าน ก็มีลูกศิษย์อยู่หลายคนอยู่ที่อำไชยา สุราษฎร์ธานี หนังดีบ้าง ยิงไม่ออกบ้าง อาจารย์ก็จะบอกว่า ไม่ให้บอกต่อ แต่ก็อีกแหละปากคน

  ตอบลบ

วัณณกสิณ ๔ สีที่เกิดอยู่ที่จริต เกิดเป็นรังษีออร่า